Odwierty


Głębokość odwiertów ustala się biorąc pod uwagę geologię, wysokość lustra wody, ukształtowanie terenu oraz moc pompy ciepła. Można to robić zarówno przy wybudowanym budynku, jak również tuż po wylaniu fundamentów lub jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Ta druga opcja jest jednak wygodniejsza, między innymi, dlatego że zapewnia większą dostępność miejsca na działce. Do wykonywania prac niezbędny jest jedynie dostęp do prądu oraz wody. Warto zwrócić uwagę, że kolektory pionowe mają istotną przewagę nad poziomymi. Zajmują o wiele mniej miejsca, są bardziej wydajne i nie obniżają temperatury gruntu na większej powierzchni, co zwykle prowadzi do opóźnienia wegetacji roślin.

Początkowym etapem wykonania odwiertów jest zawsze dokładne zaplanowanie wszystkich prac w oparciu o dokumentację techniczną i prawną oraz sprawdzenie gruntu, rzeźby terenu i dopasowanie optymalnego rozwiązania. Odwierty pod pompy ciepła wykonuje się metodą obrotową, a głębokość pojedynczego odwiertu może sięgać nawet stu metrów. Powstałe otwory są następnie zabudowywane, wprowadza się do nich specjalne sondy wymienników gruntowych. Później otwory te są usuwane poprzez wypełnienie ich odpowiednim czynnikiem roboczym. W zakres prac wchodzi także montaż studzienek i instalacji, w tym rozdzielacza kolektorowego. Na koniec przeprowadzane są próby szczelności, a układ ulega odpowietrzeniu. Całość inwestycji objęta jest gwarancją i wykonywana przez wykwalifikowaną ekipę, zgodnie ze sztuką wiertniczą i obowiązującymi przepisami prawa. Raz wykonany odwiert i umieszczone w gruncie rury służyć będą przez pokolenia, jest to więc długoterminowa inwestycja o stosunkowo krótkim okresie zwrotu.

Gruntowa pompa ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystującym odnawialne źródła energii. Może ona pozyskać energię z powietrza, gruntu, oraz zasobów wodnych. Gruntowa pompa ciepła pobiera energię z ziemi, która zostaje wykorzystana na potrzeby ogrzewania budynku lub produkcji ciepłej wody użytkowej. Służy do ogrzania domków jednorodzinnych, a także dużych obiektów.

Dolne źródło wykonujemy w oparciu o kolektory pionowe najlepszych producentów. Każda inwestycja i satysfakcja klienta jest dla nas bardzo ważna – współpracujemy z instalatorami nie tylko na dużych obiektach, ale realizujemy również indywidualne projekty. Każda sonda pionowa pozostawiona przez Nas w gruncie jest poddana próbie szczelności i opatrzona gwarancją daje to pewność ostatecznemu odbiorcy właściwego działania dolnego źródła, a co za tym idzie dużej efektywności i niskich rachunków.

Wykonanie odwiertów

Dlatego w przypadku ograniczonego miejsca, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest kolektor pionowy. W odwiertach głębokości ok. 50-100 m umieszcza się sondy pionowe, czyli rury polietylenowe zakończone sondą , w których krąży glikol. Z 1 m odwiertu można uzyskiwać 30-70 kW energii cieplnej. I tak np. dla domu o powierzchni 150 m kw. potrzebną moc cieplną dolnego źródła otrzymamy przy łącznej długości odwiertów ok. 160 m, czyli mogą to być 2 odwierty o głębokości 80 m każdy. Odległość między odwiertami nie powinna być mniejsza niż 5 m. Kolektor pionowy posiada również zalety: zajmuje niewielką powierzchnię działki, a glikol ma stabilną temperaturę w ciągu całego roku (0-9°C), co zapewnia stabilny dostęp do energii.

Ilość i długość sond głębinowych zależy od warunków geologicznych, dlatego często podczas prac wiertniczych wprowadza się korekty do wstępnego projektu. Na podstawie zdobywanych w trakcie wiercenia informacji o rzeczywistych warunkach geologicznych można zweryfikować długość sond. Należy pamiętać, że do przeprowadzenia odwiertów potrzebne jest zgłoszenie z projektem geologicznym.

Prace wiertnicze najlepiej wykonać jeszcze przed wylaniem fundamentów domu, wykorzystuje się przy nich bowiem urządzenia o znacznej wadze i gabarytach nie zmienia to faktu że sprzęt którym dysponujemy doskonale sprawdza się przy modernizacjach instalacji oraz istniejących budynkach . Prace przeprowadzane są całorocznie jeśli temperatura nie jest poniżej 0O C. Do prac zatrudnić należy wykwalifikowaną, profesjonalną firmę, która posiada odpowiednią wiedzę i specjalne maszyny wiertnicze, ponieważ wszelkie błędy wpłyną niekorzystnie na efektywność instalacji grzewczej, a ich ewentualne usunięcie będzie bardzo kosztowne.

Sondy pionowe

Sondy pionowe zwane też pionowym kolektorem gruntowym, to rury z tworzywa sztucznego umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Zasada działania jest podobna jak w kolektorze poziomym – w zamkniętym obiegu, krąży przyjazny dla środowiska, niezamarzający płyn, który odbiera ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy ciepła. W głęboko położonych warstwach gruntu lub skał gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok.

Wykorzystanie ciepła pochodzącego z gruntu lub skał jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania każdego rodzaju budynków, zarówno dużych jak i małych, prywatnych i publicznych. Koszt inwestycji jest stosunkowo wysoki, ale w zamian uzyskujemy, niezawodną, energooszczędną formę ogrzewania o niezwykle długim okresie działania. Kolektor zajmuje niewielka przestrzeń i można go zainstalować nawet na małych działkach. Po wywierceniu nie ma konieczności przeprowadzania dużych prac rekultywacyjnych, zatem wpływ na najbliższe otoczenie jest minimalny. Dodatkowo wody gruntowe nie są wykorzystywane zatem ich poziom nie zmienia się.

Wykorzystując jeden lub kilka kolektorów można uzyskać wystarczającą ilość energii, potrzebną do ogrzania budynku.