Procedury prawne wykonania odwiertów


FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ODWIERTÓW DO POMPY CIEPŁA

Aby wykonać dolne źródło dla pompy ciepła pod postacią odwiertów należy:

1. Wykonanać PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH przez uprawnionego geologa. Na dokumentację oczekujemy zwykle do 14 dni.
2. Przedłożyć przez Inewstora lub pełnomocnika ww. projekt odpowiednim organom – Urząd Miasta/Gminy bądź Starostwo Powiatowe.
3.Urząd ma 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do projektu, jeżeli nie wniesie sprzeciwu na drodze decyzji, projekt uważa się  za prawomocny.
4. Zawiadomienie przez firmę wiertniczą o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
5. Zgłoszenie zamaru rozpoczęcia prac najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac  wiertniczych.
6. Przystąpienie do wierceń pod nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.
7. Zakończenie wierceń zgodnie z ustalonym w Projekcie harmonogramem.
8. Wykonanie DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ POWYKONAWCZEJ (czas wykonania do 6 miesięcy po zakończeniu prac wiertniczych).
9. Przedłożenie przez Inwestora do lokalnego urzędu.