Studnie


StudniaWykonanie studni wierconej lub głębinowej musi być poprzedzone przeprowadzeniem badań obecności wód podziemnych, jak również spełnieniem stosownych wymogów prawnych. Przepisy określają w szczególności zachowanie odległości zabezpieczających wody przed potencjalnym dostępem nieczystości. Źródłem zanieczyszczeń może być przykładowo zbiornik na szambo lub gnojowicę, dlatego przy projektowaniu studni należy mieć na względzie niebezpieczeństwo mieszania się ścieków i niepożądanych substancji z ujęciem wody. Stąd konieczność zachowania minimalnych, bezpiecznych odległości od miejsc, w których gromadzą się zanieczyszczenia.

            W przypadku budowy studni, z której woda ma być wykorzystana na własne potrzeby gospodarstwa domowego, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. To studnie wiercone do 30 m głębokości. Nie trzeba też ustanawiać dookoła nich stref ochronnych. Wokół studni, dla której wymagane jest pozwolenie wodno-prawne należy zaś ustanowić bezpośrednią strefę ochronną. To obszar w promieniu 10 m od obudowy studni, jaki powinien być wolny od wszelkiej innej działalności. Zwykle zasiewa się go trawą oraz ogradza.

            Lokalizacja studni musi też uwzględniać granice działki. Studnię głębinową można jednak zbudować też w pobliżu lub na granicy działek. Wspólne korzystanie z sąsiadem pozwala na ograniczenie kosztów budowy. Firma Odwierty-PC wykonuje odwierty pod studnie głębinowe na potrzeby gospodarstw domowych, jak i przeznaczone do działalności przemysłowej. Studnie okazują się też niezwykle pożyteczne dla rolników, sadowników czy leśników, gdyż działalność tego rodzaju wymaga zwiększonego zapotrzebowania na wodę.