STUDNIE


Własna studnia abisyńska lub głębinowa to korzystne i wygodne rozwiązanie dla wielu właścicieli oraz użytkowników zabudowanych działek. Abisynka jest płytką studnią i zapewnia stosunkowo niewielką ilość wody, natomiast studnia głębinowa korzysta z głębszych pokładów wodnych i charakteryzuje się większą wydajnością. Przeciętna studnia tego typu jest w stanie zaopatrzyć w wodę gospodarstwo domowe. Można też wykonać studnię, której głównym celem będzie nawadnianie ogrodu albo dostarczanie wody do celów przemysłowych. Opcja ta może być brana pod uwagę na przykład w miejscach, w których doprowadzenie instalacji wodociągowej jest zbyt kosztowne. Głębokość wierceń niezbędnych do wykonania studni nie jest ściśle określona, może wynosić zarówno kilkanaście, jak i kilkadziesiąt metrów. Zależy to przede wszystkim od lokalizacji możliwie wydajnej warstwy wód podziemnych. Oczywiście wszystko musi zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa hydrogeologicznego.

Firma Odwierty-pc dysponuje własnymi maszynami URB 2A2. To umieszczona na samochodzie ciężarowym wysokiej klasy wiertnica przystosowana do wykonywania głębokich odwiertów. Element wiercący działa obrotowo z prawym obiegiem pompy płuczkowej. W zależności od specyfiki inwestycji, między innymi właściwości skał, dobiera się odpowiednią technikę wiercenia. Do wywierconego otworu wkłada się i uszczelnia rury okładzinowe oraz eksploatacyjne razem ze specjalnym filtrem. Firma używa materiałów GWE Pol-Bud. Są to znakomite jakościowo rury i filtry studzienne wykonane z tworzyw sztucznych. Rury PVC-U nie korodują, tak jak ma to miejsce w przypadku rur wykonanych ze stali. Produkty GWE to wyroby atestowane, które jako jedyne w kraju posiadają aprobatę techniczną COBRI INSTAL AT/2002-02-1190. Po oczyszczeniu studni instaluje się pompę głębinową pobierającą wodę na powierzchnię, a rury obsypuje się żwirem. Nowoczesna metoda tworzenia studni zapobiega mieszaniu się wód podziemnych z gruntowymi oraz powierzchniowymi. Zapewnia to bezpieczeństwo ekologiczne i czystość wody użytkowej. Woda na większych głębokościach jest bowiem czystsza, jako że została w sposób naturalny przefiltrowana przez wiele warstw materiału podziemnego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i posiadaniu wykwalifikowanej kadry firma Odwierty-pc świadczy profesjonalne i szybkie usługi. Jest w stanie zlokalizować optymalne miejsce pod odwiert oraz dobrać najlepszą do danego przedsięwzięcia pompę. Dzięki temu klienci mogą cieszyć się czystą wodą, za którą nie trzeba płacić rachunków.