Temperatura w gruncie


TEMPERATURY W GRUNCIE i DOBÓR DŁUGOŚCI ODWIERTÓW

Tak samo jak temperatura powietrza zmienia się w ciągu roku, tak i temperatura wewnatrz gruntu ulega cyklicznym zmianą. Do głębokośći 15 – 20m ppt. zaznaczają się zmiany temperatur związane z porą roku. Na większej głębokości temperatura jest stabilna, przewidywalna i niezależna od warunków zewnętrznych. Przebieg zmian temperatury w ciągu różnych miesięcy w roku pokazuje rysunek:

 Z powodu występowania wahań temperatury w gruncie do głębokości 15-20m ppt, należy pamiętać, że wykonanie głębokich odwiertów pod nasza planowaną inwestycję, na przykład 2 odwierty o głębokości 100 metrów, jest lepszym rozwiązaniem dla pomp ciepła niż wykonanie płytszych odwiertów na przykład 4 odwiertów 50 metrowych. W warunkach wykonania sond głębokIch mamy pewność, że pobierana z gruntu temperatura będzie stabilna, niezależna od pory roku. Suma łącznej długości dolnego źródła teoretycznie jest w obu przypadkach jednakowa, ale pompa ciepła z 2×100 metrowym odwiertem będzie pracowała lepiej, stabilniej, będzie miała wyższy współczynnik efektywności, czyli jej eksploatacja będzie tańsza.