Warto wiedzieć


Rosnące koszty ogrzewania domów jednorodzinnych skłaniają coraz więcej rodzin do poszukiwania skutecznych alternatyw. Taką alternatywą są bez wątpienia nowoczesne pompy ciepła, czyli systemy wykorzystujące energię z tzw. dolnych źródeł: ziemi i wody. Ważną zaletą ogrzewania opartego o pompy ciepła jest jego ekologiczny charakter.

foto 13Rosnące koszty ogrzewania domów jednorodzinnych skłaniają coraz więcej rodzin do poszukiwania skutecznych alternatyw. Taką alternatywą są bez wątpienia nowoczesne pompy ciepła, czyli systemy wykorzystujące energię z tzw. dolnych źródeł: ziemi i wody. Ważną zaletą ogrzewania opartego o pompy ciepła jest jego ekologiczny charakter. Systemy takie w przeciwieństwie do tradycyjnych metod ogrzewania zapewniają pozyskiwanie energii cieplnej bez emisji do otoczenia dwutlenku węgla oraz trujących substancji. Właśnie z tego powodu pompy ciepła zaliczają się do grupy indywidualnych inwestycji ekologicznych wspieranych przez Unię Europejską, administrację rządową oraz samorządy lokalne. Wsparcie to wyraża się w preferencjach prawnych dla zielonej energii, zwłaszcza w jej dofinansowaniu. Mimo, że w naszym kraju system dotacji do pomp ciepła nie jest jeszcze tak rozbudowany jak w państwach zachodnich, to w ostatnich latach widać wyraźną poprawę tego stanu rzeczy.

W Polsce osoby zamierzające inwestować w pompy ciepła mają do dyspozycji kilka źródeł wsparcia finansowego. Pierwszym jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów, z którego można ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną. Przykładowo osoba fizyczna będąca właścicielem domku jednorodzinnego może starać się o dofinansowanie swojej inwestycji jednak kwota ta nie powinna przekroczyć 16% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia i dwukrotności szacowanych oszczędności energii w skali roku. Kolejne źródło zewnętrznego finansowania tego typu inwestycji to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustawodawca traktuje instalacje energii odnawialnej w sposób priorytetowy, stąd coraz bardziej rozwijany program dotacji i pożyczek wspierających m.in. instalację pomp ciepła. Inwestorzy mogą korzystać z nisko oprocentowanych kredytów na przykład za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska, a także przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczyć na dopłaty do oprocentowania kredytu. Podobną pomoc można uzyskać także dzięki Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które realizują politykę ekologiczną na poziomie województw. Wreszcie pomocą finansową służą budżety samorządów gminnych i powiatowych. Poszczególne samorządy mają w tej kwestii szeroką autonomię, gdyż ustawa nie określa szczegółowych procedur wsparcia dla osób fizycznych zainteresowanych zakupem pomp ciepła. Kilka samorządów posiada więc stosunkowo rozwinięte programy ekologiczne w tym zakresie i oferuje dopłaty o wysokości nawet 40% wartości inwestycji, inne dopiero zaczynają wdrażać takie rozwiązania lub w ogóle nie przewidują podobnych działań w swoich budżetach.

O wygodzie korzystania z ogrzewania opartego na pompie ciepła świadczy też fakt, że wymaga ono jedynie dostępu do prądu elektrycznego. Dostęp do elektryczności jest w zasadzie wszechobecny, bezproblemowy i tani, w przeciwieństwie do gazu ziemnego czy oleju opałowego. Właśnie niskie koszty użytkowania pomp ciepła sprawiają, że rozwiązanie takie cieszy się rosnącą popularnością. Instalacje te są jednak nie tylko ekologiczne i oszczędne, ale także bezpieczne i estetyczne. Pompy ciepła nie wytwarzają hałasu, nie produkują spalin, więc nie trzeba budować kominów ani martwić się nieprzyjemnymi zapachami. Należy wspomnieć też, że pompa ciepła w przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów nie wymaga obowiązkowych przeglądów technicznych. Urządzenie to jest więc bardzo łatwe w codziennym użytkowaniu, trzeba je tylko podłączyć do dolnego źródła ciepła i do prądu. Zastosowanie pompy ciepła wystarcza do ogrzania całego domu oraz wody użytkowej, nie ma konieczności używania dodatkowych urządzeń grzewczych. Pompy takie najlepiej sprawdzają się przy tym w komfortowych systemach ogrzewania niskotemperaturowego np. ogrzewania podłogowego. Wydajność energetyczna prawidłowo zainstalowanych pomp ciepła powoduje, że inwestycja zwraca się już po kilka latach.

 

Prawo geologiczne i górnicze
Wiercenie otworów pionowych pod pompy ciepła podlega Prawu Geologicznemu i Górniczemu, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

W przypadku instalacji dolnego źródła pomp ciepła w formie pionowych odwiertów o głębokości do 100 m, koniecznym jest wykonanie projektu robót geologicznych. Projekt wykonany przez uprawnionego geologa składa się do Starostwa Powiatowego.

Firma Odwierty-pc pomaga Państwu w dopełnieniu formalności związanych z całą procedurą wykonania odwiertów. Składa się na to :

przygotowanie projektu robót geologicznych,
nadzór nad wykonywaniem prac,
przygotowanie dokumentacji zakończonych prac.
Zapewniamy profesjonalizm i kompleksowość usług.