Procedury formalne wykonania studni


PRZEPISY PRAWNE OKRE艢LAJ膭CE WYKONANIE STUDNI

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Przy wykonaniu studni na w艂asnej posesji dla gospodarstwa domowego decyduj膮ce znaczenie ma ilo艣膰 pobieranej wody w ci膮gu doby oraz g艂臋boko艣膰, na jak膮 zosta艂a wykona studnia.

Ilo艣膰 pobieranej wody decyduje o zwyk艂ym b膮d藕 szczeg贸lnym korzystaniu z w贸d.

Przez zwyk艂e korzystanie z w贸d nale偶y tu rozumie膰 zaspokajanie potrzeb w艂asnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Pobieranie wody ze studni nie b臋dzie jednak zwyk艂ym korzystaniem je偶eli pob贸r przekracza膰 b臋dzie 5 m3 na dob臋 lub te偶 woda b臋dzie wykorzystywana na potrzeby dzia艂alno艣ci gospodarczej.

 • Je偶eli聽 pob贸r w贸d nie przekroczy 5 m3 na dob臋, a studnia jest p艂ytsza ni偶 30 m pozwolenia nie s膮 wymagane (wystarczy zg艂osi膰 zamiar budowy we w艂a艣ciwym organie administracji i do艂膮czy膰 wypis z rejestru grunt贸w). Je偶eli w ci膮gu 30 dni od zg艂oszenia w艂a艣ciwy organ nie wniesie sprzeciwu, mo偶na rozpocz膮膰 budow臋 studni. Jednak gdy inwestycja nie ruszy w ci膮gu dw贸ch lat od terminu jej rozpocz臋cia okre艣lonego w zg艂oszeniu, zg艂oszenie straci wa偶no艣膰.
 • Je偶eli pob贸r nie przekroczy 5 m3 na dob臋, ale studnia jest g艂臋bsza ni偶 30 mpozwolenie wodnoprawne jest wymagane.
 • Je偶eli pob贸r przekroczy 5 m3 na dob臋pozwolenie wodnoprawne b臋dzie wymagane na szczeg贸lne korzystanie, czyli na pob贸r w贸d oraz na wykonanie urz膮dzenia wodnego, czyli studni.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE:

Jest rodzajem zezwolenia, wydawanego na drodze decyzji przez organy administracji pa艅stwowej. Zatwierdzone pozwolenie wodnoprawne zezwala na:

 • szczeg贸lne korzystanie z w贸d (ich pob贸r zar贸wno z w贸d podziemnych jak i powierzchniowych, jak i odprowadzanie 艣ciek贸w);
 • wykonywanie urz膮dze艅 wodnych (studnie, stawy, pomosty);
 • inne dzia艂ania, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na jako艣c i stan w贸d czy gospodark臋 wodno-艣ciekow膮 (m.in. (wprowadzanie 艣ciek贸w przemys艂owych do kanalizacji, odprowadzanie w贸d opadowych, regulacje w贸d, rolnicze wykorzystanie 艣ciek贸w).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, okre艣la spos贸b wykonania i post臋powania podczas ubiegania si臋 o pozwolenie wodnoprawne.

Art. 127. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si臋, w drodze decyzji, na czas okre艣lony.

聽2.Pozwolenie wodnoprawne na szczeg贸lne korzystanie z w贸d wydaje si臋 na okres nie d艂u偶szy ni偶 20 lat.

3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie 艣ciek贸w do w贸d lub do ziemi wydaje si臋 na okres nie d艂u偶szy ni偶 10 lat.

Art. 128. 1. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala si臋 cel i zakres korzystania z w贸d, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowi膮zki niezb臋dne ze wzgl臋du na ochron臋 zasob贸w 艣rodowiska, interes贸w ludno艣ci i gospodarki, a w szczeg贸lno艣ci聽 ilo艣膰 pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymaln膮 ilo艣膰 m3 na godzin臋 i 艣redni膮 ilo艣膰 m3 na dob臋 oraz maksymaln膮 ilo艣膰 m3 na rok.

聽Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do kt贸rego do艂膮cza si臋 operat wodnoprawny*, decyzj臋 o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzj臋 o warunkach zabudowy, opis prowadzenia zamierzonej dzia艂alno艣ci sporz膮dzony w j臋zyku nietechnicznym. Ponadto do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 dokumentacj臋 hydrogeologiczn膮, o ile jej sporz膮dzanie wynika z przepis贸w odr臋bnych.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pob贸r w贸d podziemnych lub powierzchniowych nale偶y z艂o偶y膰 do聽(zgodnie z art. 140 Prawa wodnego):

starosty聽(albo prezydenta miasta na prawach powiatu), albo;

marsza艂ka wojew贸dztwa,聽kt贸ry wydaje pozwolenia wodnoprawne

Wniosek sk艂ada si臋 do organu w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na lokalizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, czyli miejsca, w kt贸rym pobierane b臋d膮 wody powierzchniowe lub podziemne.

Operat wodnoprawny 鈥 jest podstawowym dokumentem na podstawie kt贸rego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat na pob贸r w贸d zawiera szereg informacji, m.in:

 • okre艣la wielko艣ci poboru wody maksymalnego godzinowego i 艣redniego dobowego,
 • opis techniczny urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do poboru wody,
 • okre艣la rodzaj urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 • okre艣la zakres i cz臋stotliwo艣膰 wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody,
 • oraz szereg innych informacji.

Dokumentacja hydrogeologiczma 鈥 ustala zasoby eksploatacyjne studni.

LOKALIZACJA STUDNI NA DZIA艁CE

Stawiaj膮c studnie nale偶y tak偶e przestrzega膰 艣ci艣le okre艣lonych odleg艂o艣ci, uregulowanych w rozporz膮dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12聽kwietnia 2002聽r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z prawem studnie nale偶y lokalizowa膰 co najmniej:

聽–聽 5m od granicy dzia艂ki

聽– 7,5m od osi rowu przydro偶nego

聽– 15m od budynk贸w inwentarskich i zwi膮zanych z nimi silos贸w, szczelnych zbiornik贸w na gnojowic臋, kompostownik贸w oraz od szczelnego zbiornika 艣ciek贸w 鈥 szamba

聽– 30m od drena偶u rozs膮czaj膮cego 艣cieki do gruntu (je偶eli s膮 one uprzednio oczyszczone biologicznie)

聽– 70m od nieutwardzonych wybieg贸w dla zwierz膮t hodowlanych oraz od drena偶u rozs膮czaj膮cego 艣cieki nieoczyszczone biologicznie.